Doporučte nás
Nákupní košík 0 produktů
Hlavní kategorie
Nejprodávanější hračky
Ruční vypalovaní textů na dřevěný dárek

Dřevěné letadlo dvouplošník k vánocům pro kluky.
Dřevěné letadlo, hračka pro děti

Malé dřevěné vláčky pro děti na hraní.
Dřevěný vláček s vagónky, hračky pro děti

Parní lokomotiva pro kluky. České hračky.
Dřevěná lokomotiva
 hračka

Dětská kolíbka pro panenky na hraní.
Kolíbka pro panenky na hraní


Ruský dřevěný pohyblivý tank pro kluky na hraní.
Dřevěný tank pro kluky
 fakt jen hračka

Trolejbus pro děti na hraní.
Trolejbus MHD dopravy
 hračka

Autíčko - nákladák s ramenem a kontejnterm.
Nákladní auto s kontejnerem
 hračka

Dětský autojeřáb na hraní.
Pohyblivý autojeřáb
 hračka

Kočárek pro panenky na hraní. Dárky holčičkám k vánocům.
Kočárek pro panenky

SOI. lampička do dámské kabelky

SOI. chytré světlo do dámské kabelky

hrajici-vajicko-beepegg-darek-pro-tatinky-k-vanocum
Kuchyňské minutky
 inteligentní dárky

Dárky do kuchyně
Hudební a kuchařský dárek pro rockery
  

Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.hrackyproklukyaholky.cz . Internetový obchod provozuje firma Soly Europe s.r.o. Zbrodek 221., Veselí nad Moravou, 698 01. IČ: 29259924. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). JSME PLÁTCI DPH

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy. Momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy. K samotnému plnění kupní smlouvy dochází v okamžikem převzetí objednaného zboží.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné (avšak dané výškou procentní slevy věrnostního programu u každého zákazníka individuelně podle množství objednaného zboží).
 8. Všechny ceny jsou po prvním přihlášení na velkoobchodu uvedeny s DPH.
 9. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy Soly Europer s.r.o. IČ: 29259924

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na

3) Dodání zboží

Objednávka vytvořená zákazníkem na uvedených webech je pro zákazníka i pro nás závazná a bude realizována přepravní službou  Zásilkovna.cz, Česká Pošta, DPD, osobní odběr, dle dohody se zákazníkem. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit máte možnost objednávku stornovat.

4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží objednané pomocí internteu. Pokud se tak rozhodne, zašle zboží v původním obalu zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající po obdržení zboží obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (hotově, převodem). Doporučení: je třeba aby zboží přišlo zpět nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, aby se předešlo následnému vymáhání ze strany prodávajícího.

Vrácené zboží nám neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. V individuelních případech můžou být navíc účtovány prokazatelné administrativní úhrady a následně vymáhány dle zákona všemi dostupnými prostředky.

5) Postoupení

 1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu firmy Soly Europe s.r.o. IČ: 29259924
 2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce firmy Soly Europe s.r.o. IČ: 29259924

6) Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu společnosti Soly Europe s.r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 25/05/2011 a platí na území EU. Změny jsou vyhrazeny.

7) Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu společnosti Soly Europe s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty společnost firmy Soly Europe s.r.o. IČ: 29259924.. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, společnost firmy Soly Europe s.r.o. IČ: 29259924.zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb společnosti firmy Soly Europe s.r.o. IČ: 29259924 a dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace od zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na email: info@soly.cz

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

 

Seznam zpracovatelů:

BOOTIQ s.r.o., IČ 29155495 – Správce eshopové platformy Shopix

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Fotografie produktů
Zákazník souhlasí, že jediným majitelem fotografií produktů a s realizovaným gravírováním na přání zákazníka v došlé eshop objednávce je firma Soly Europe s.r.o.
 

Informace u minerálních kamenů: Uvedené informace u produktů z minerálních kamenů nebyly vědecky potvrzeny, ale vycházejí ze zkušeností a výsledků uživatelů a terapeutů. V případě nejistoty se vždy poraďte s lékařem.

 

8) Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Cookies jsou malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše stránky. Pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Pomocí cookies si stránky na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli. Jedná se například o přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a podobné zobrazovací informace. Tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu například při přechodu z jedné stránky na druhou.

Cookies používáme v případě, že navštívíte stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti. Tyto stránky používají dvě kategorie souborů cookies:

·         soubory cookies vyžadované k činnosti stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání stránek

·         soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení stránek

Platnost těchto cookies je omezena na WEB, který prohlížíte. Cookies jsou obecně považovány za bezpečné.

Dále můžeme využívat i cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na stránkách. Jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Soubory cookies můžete smazat v nastavení svého internetového prohlížeče. Odmítnutí je také dále v těchto informacích. Pokud ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly. V nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.

Pokud se chcete dozvědět více o cookies, použijte prosím níže uvedené odkazy:

•               https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

•               https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

•               https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/

•               https://www.zendesk.com/company/cookie-policy

Výčet používaných cookies

Uvádíme výčet cookies, které na našich stránkách používáme. Dále uvedené cookies jsou používány k účelu uvedenému v této tabulce.

 

Název

Trvanlivost

Typ

Kdo má přístup k informacím

Popis

shopix-items-onpage,shopix-view-type

Session

Technická

Eshop

Volby zobrazení a stránkováni výpisů produktů v eshopu. Technické cookies eshopu-

in_stock_cookies

Session

Technická

Eshop

Pomocná cookies pro provoz eshopu.

1P_JAR

30 dnů

Analytická

Google

Ukládá informace o chování na webu, o předchozím chování v rámci síti Google a interakcemi s reklamními sděleními.

_Secure-3PAPISID, _Secure-3PSID, _Secure-SPSIDCC, ANID

Až dva roky

Analytická

Google

Slouží k uchování ID a propojení Google účtu napříč zařízeními za účelem zobrazování relevantních reklam.

CONSENT

6 měsíců

Analytická

Google

Ukládá preference uživatele pro účely zobrazování personalizované reklamy.

NID

6 měsíců

Analytická

Google

Slouží k zapamatování preferencí uživatele, jako je například jazyk, ve kterém se stránka zobrazuje aj.

 _ga, _gat, _gta, _gid

0 až 24 měsíců

Analytická

Google Analytics

Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky.

_dc_gtm_UA_2X

1 minuta

Analytická

Google Tag Manager

Slouží k omezení rychlosti požadavku.

_gcl_au

24 hodin

Analytická

Google Tag Manager

Slouží k měření konverzí.